cerveny-mlyn-header-rezervace1

Pobyt v Červeném mlýnu

Podmínky pobytu od 1. června do 30. září (případně dle osobního jednání)

Cena pronájmu - 1100 Kč / den za chatku (4–5 lůžek). Vztahuje se na týdenní pobyt v kempu.

V ceně jsou zahrnuty lůžkoviny, parkovné jednoho motorového vozidla na uzavřeném parkovišti.

V ceně nejsou zahrnuty místní poplatky Místního úřadu dle vyhlášky.

Před započetím pronájmu je nutno složit vratnou finanční zálohu ve výši 500,-Kč a to na případnou úhradu nákladů poškození předmětu pronájmu a na případný úklid chaty po ukončení pronájmu.

Po skončení pronájmu je nutno předat chatu řádně uklizenou. Na základě tohoto bude vrácena finanční záloha.

Používání elektrických vařičů, topidel a dalších energeticky náročnějších spotřebičů je vázáno na souhlas provozovatele a je zpoplatněno. Veškerá spotřebovaná el. energie v chatkách je zpoplatněna dle stavu měřícího zařízení.

Omlouváme se, ale pobyt zvířat není s ohledem na ostatní uživatele povolen.

Podmínky pronájmu

Zrušení pobytu, check-in a check-out a další nezbytnosti

Pobyt je rezervován na základě vystavené faktury a její následné úhrady. Při úhradě je nutno uvádět vždy jako variabilní symbol číslo faktury. V případě neuhrazení faktury v době splatnosti si vyhrazuje provozovatel možnost pobyt zrušit.

Rezervace pobytu v den nástupu je od 13:00 do 18:00 hodin, v den ukončení pak do 10:00 hodin, není-li dohodnuto předem jinak.

V případě zrušení rezervace pobytu zákazníkem jsou provozovatelem učtovány storno poplatky dle dále uvedených podmínek.

Den, ve kterém došlo ke zrušení objednávky se započítává do výše uvedeného počtu dnů rozhodných pro výpočet storno poplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má být poskytnuta první služba.

39 - 30 dní před nástupem    10 % z celkové ceny 29 - 14 dní před nástupem     30 % z celkové ceny 13 - 7 dní před nástupem        50 % z celkové ceny 6 - 3 dny před nástupem        70 % z celkové ceny 2 dny před nástupem              100 % z celkové ceny

cs_CZCzech
cs_CZCzech